Smaltované nádobí sfinx

Český výrobce smaltovaného nádobí od roku 1893

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Poslední aktualizace: 1.4.2021

Vaše soukromí je pro společnost BELIS a.s. důležité. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás chceme informovat o tom, jakým způsobem shromažďujeme, využíváme, sdílíme a ukládáme vaše osobní údaje.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny weby, aplikace a produkty, u kterých je uvedeno. Pokud web, aplikace nebo produkt BELIS a.s. odkazuje na jiné prohlášení o ochraně osobních údajů, pak se na používání tohoto webu, aplikace či produktu vztahuje prohlášení z uvedeného odkazu.


Chcete-li se seznámit s konkrétní částí tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, níže naleznete osnovu s jednotlivými body:

 • Shromažďování a využívání osobních údajů společností BELIS a.s.
 • Společnosti, s nimiž společnost BELIS a.s. může vaše osobní údaje sdílet
 • Možnosti sdílení vašich osobních údajů a udělení pokynů společnosti BELIS a.s. ohledně sdílení vašich osobních údajů
 • Soubory cookie a další technologie
 • Odkazy, aplikace třetích stran a zásady ochrany soukromí třetích stran
 • Zabezpečení
 • Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence
 • Zásady týkající se dětí
 • Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů
 • Uchovávání osobních údajů
 • Možnosti kontroly, úpravy, aktualizace a odstranění vašich osobních údajů


1.      Shromažďování a využívání osobních údajů společností BELIS a.s.

Osobními údaji rozumíme údaje, které mohou samy o sobě nebo v kombinaci s jinými získanými údaji identifikovat konkrétního člověka. Pokud s osobními údaji zkombinujeme další údaje (takové, které samy o sobě nemohou jednotlivce identifikovat), zacházíme s takto spojenými informacemi jako s osobními údaji.

1.1 Vytvoření účtu u firmy BELIS a.s.

Když si vytvoříte účet na webu nebo v mobilní aplikaci BELIS a.s., žádáme vás o zadání určitých osobních údajů, například e-mailové adresy či jména. Pokud nechcete, nemusíte uvádět celé jméno. Uvedenou e-mailovou adresu budete společně s heslem používat pro přihlášení ke svému účtu. Váš účet a celá registrace je chráněna heslem. Vaše jméno používáme k ověření účtu, když kontaktujete zákaznickou podporu.

1.2 Nákup produktů na webu společnosti BELIS a.s.

Když si zakoupíte produkt na webu BELIS a.s., společnost BELIS a.s.  od vás získá určité osobní údaje, například jméno, adresu nebo telefonní číslo. Tyto údaje slouží ke zpracování a realizaci vaší objednávky. Údaje z vaší platební karty nesledujeme a neukládáme.

1.3 Komunikace se společností BELIS a.s.

Když kontaktujete naši zákaznickou podporu (e-mailem, telefonicky nebo osobně), můžeme shromažďovat další osobní údaje, například jméno, e-mailovou adresu nebo preferovaný způsob komunikace, a také informace o námi prodaných produktech, které vlastníte, například sériové číslo nebo datum nákupu. Můžeme také vytvářet protokoly událostí, které slouží k diagnostice problémů souvisejících s výkonem produktu či služby a shromažďovat informace související s příslušným problémem. Tyto informace využíváme k tomu, abychom vám poskytli zákaznickou a produktovou podporu. Můžeme také vstupovat do vašeho účtu u naší firmy BELIS a.s., abychom vám mohli poskytnout nezbytnou podporu. V rámci zlepšování zákaznických služeb můžeme v souladu s platnými zákony nahrávat a analyzovat vaši komunikaci se zástupci zákaznické podpory a také analyzovat zpětnou vazbu, kterou získáváme prostřednictvím dobrovolných zákaznických průzkumů.

Vaše osobní údaje můžeme využívat ke komunikaci s vámi, například při jednáních ohledně vašeho účtu nebo realizovaných transakcích, při poskytování důležitých informací ohledně vašich produktů či aplikací, při zasílání oznámení v případě významnějších změn tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v souladu s platnými zákony a možnostmi uvedenými v části Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence také při zasílání informací o produktech či službách BELIS a.s.

1.4 Ostatní případy nakládání s osobními údaji ve společnosti BELIS a.s.

Společnost BELIS a.s. může osobní údaje využívat pro účely interních statistik a k marketingovým či provozním účelům, například při vytváření přehledů prodejů nebo při sledování a analýze demografických údajů, uživatelských zájmů, tendencí v nakupování a dalších trendů u svých zákazníků.

2.      Společnosti, s nimiž společnost BELIS a.s. může vaše osobní údaje sdílet

2.1 Služba Ověřeno zákazníky společnosti Heureka Shopping s.r.o.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem nebo vyjádřit nesouhlas při dokončení objednávky. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Každý přenos osobních údajů ze společnosti BELIS a.s. v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku do společnosti Heureka Shopping s.r.o. probíhá v souladu s modelovými smluvními ujednáními schválenými Evropskou komisí.

Společnost BELIS a.s. je povinna dodržovat zásady ochrany soukromí uvedené v tomto prohlášení.

2.2 Poskytovatelé služeb sociálních sítí

Čas od času poskytujeme e-mailové adresy vybraných zákazníků společnosti BELIS a.s., kteří souhlasili ze zasíláním marketingových materiálů ohledně produktů a služeb společnosti BELIS a.s., poskytovatelům služeb sociálních sítí, aby pro nás v těchto sítích zobrazovali reklamy uživatelům, kteří mají určité společné charakteristiky (například demografické údaje nebo zájmy) s vybranými zákazníky společnosti BELIS a.s.

Pokud požádáte o zaslání e-mailu s upozorněním, že je určitý produkt či služba firmy BELIS a.s. v prodeji, použijeme tuto adresu k zaslání příslušného oznámení, ale můžeme ji také předat poskytovateli služeb sociální sítě, který pro nás zobrazuje reklamy na daný produkt či aplikaci ve své síti.

2.3 Poskytovatelé služeb

Využíváme služby nezávislých poskytovatelů, kteří pro nás zajišťují určité činnosti, například realizaci vašeho nákupu a jeho dodání, zpracování plateb kartou, zasílání e-mailů, zajišťování reklamy, analýzu využívání našeho webu a aplikací, sledování efektivity našich marketingových kampaní nebo realizaci propojení uživatelů se sociálními sítěmi. Vaše osobní údaje sdílíme s těmito poskytovateli služeb třetích stran pouze k tomu, aby pro nás mohli zajistit příslušné služby.

2.4 Protokoly událostí reklam

Pokud budete používat aplikaci BELIS a.s., která obsahuje reklamy, můžeme shromažďovat například údaje o tom, jaké reklamy jste si zobrazili, jak často jste na reklamy klikli nebo jak často jste provedli jinou akci, například uložení kupónu či vyhledání trasy do místa uvedeného v reklamě. Tato data jsou shromažďována proto, aby Vám poskytovatelé inzertních služeb mohli nabízet obsah a reklamy, které by vás mohly zaujmout.

2.5 Jiná odhalení a zveřejnění

Vaše osobní údaje můžeme sdělit jiným osobám, pokud k tomu máme váš souhlas v souladu s platnými zákony.

V souladu s platnými zákony ve Vaší jurisdikci můžeme Vaše osobní údaje sdělit dalším osobám také v případě, pokud se domníváme, že to je nezbytné či vhodné:

 1. dle platných zákonů a nařízení, včetně zákonů a nařízení platných mimo zemi vašeho trvalého pobytu;
 2. abychom vyhověli požadavkům právního procesu;
 3. abychom mohli reagovat na požadavky úřadů a představitelů ochránců zákona, včetně úřadů a představitelů ochránců zákona mimo zemi vašeho trvalého pobytu;
 4. abychom pomohli a podpořili šetření krádeže týkající se produktů či majetku společnosti BELIS a.s.;
 5. za účelem prosazení jakékoli z našich podmínek či zásad;
 6. za účelem ochrany našich operací nebo operací prováděných jakoukoli naší přidruženou společností nebo pobočkou;
 7. za účelem ochrany práv, ochrany osobních údajů, bezpečnosti nebo majetku společnosti BELIS a.s., jejích přidružených společností nebo poboček, vaší osoby nebo jiných osob či stran;
 8. za účelem využití dostupných opravných prostředků nebo omezení škod, které by nám mohly vzniknout.


Informace můžeme také předávat přidružené společnosti, pobočce či třetí straně v případě jakékoli reorganizace, sloučení, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo provedení jiného uspořádání části nebo celého podniku, majetku či podílů společnosti BELIS a.s., zejména v souvislosti s bankrotem nebo podobným postupem.

2.6 Služba nezávislé hodnocení nákupu Zboží.cz

Společnost BELIS a.s. předá osobní údaje za účelem hodnocení nákupu, přepošle informace o objednávce spolu s vaší e-mailovou adresou společnosti Seznam.cz. Ta je pak může použít k získání nezávislého hodnocení našich produktů a služeb. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití.

2.7. Další služby

Společnost BELIS a.s. předá osobní údaje za účelem hodnocení nákupu, srovnání cen produktů atd. webům favi.cz, biano.cz, srovname.cz, hledejceny.cz a seznam.cz

3.      Možnosti sdílení vašich osobních údajů a udělení pokynů společnosti BELIS a.s. ohledně sdílení vašich osobních údajů

3.1 Nástěnky, diskuzní fóra

Některé weby a aplikace BELIS a.s. nabízejí nástěnky, diskuzní fóra, chaty, blogy a podobné nástroje, které můžete využít ke zveřejňování informací, zpráv a materiálů. Upozorňujeme, že jakékoli informace, které na webových stránkách prostřednictvím takových služeb zveřejníte, se stávají veřejnými informacemi a mohou být přístupné návštěvníkům webových stránek a široké veřejnosti. Při rozhodování se o zveřejnění osobních údajů či jiných informací na našich webech či aplikacích doporučujeme jednat velmi obezřetně a uvážlivě.

3.2 Propagační akce

Pokud se budete účastnit losování, soutěží či podobných propagačních akcí, můžeme využívat informace, které v rámci těchto propagačních akcí poskytnete. Budou-li podmínky dané propagační akce týkající se zacházení s osobními údaji v rozporu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, platí podmínky propagační akce.

4.      Soubory cookie a další technologie

Ve spolupráci s poskytovateli analytických služeb třetích stran shromažďujeme při každé návštěvě našeho webu určité informace, které nám pomáhají zjistit, jak vy a ostatní návštěvníci webu BELIS a.s. používáte, a získat souhrnné statistiky ohledně využití webu a rychlosti odezvy. Mezi tyto údaje patří adresa IP, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku, délka vaší návštěvy, demografické údaje, zobrazené stránky a prokliknuté prvky (například odkazy). Při shromažďování a analýze těchto údajů můžeme na svých webových stránkách či ve svých e-mailových zprávách používat soubory cookie, pixelové tagy, web beacony, soubory clear GIF a podobné nástroje. Tyto údaje nám pomáhají poskytovat lepší a relevantnější obsah webu, sledovat efektivitu reklam, odhalovat a opravovat případné problémy a zlepšovat celkové prostředí webu. Také můžeme pověřit poskytovatele služeb třetích stran, aby naším jménem zajišťovali webovou reklamu. Tito poskytovatelé mohou využívat pixelové tagy a podobné technologie ke shromažďování informací o návštěvách našich webových stránek a tyto informace pak mohou použít k cíleným reklamám.

Pokud si nepřejete, aby se informace pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete. Navíc pokud bydlíte v zemi, jejíž zákony vyžadují získání vašeho souhlasu k používání souborů cookie na našich stránkách, budete mít možnost upravit své nastavení souborů cookie na stránkách s výjimkou určitých souborů cookie, které jsou nezbytné k funkčnosti hlavní stránky, a proto nemůžete zvolit jejich zakázání.

V určitých případech, kdy používáme aplikaci Adobe Flash Player k poskytování speciálního obsahu, jako například videí či videoklipů, využíváme lokálně uložených objektů, takzvaných souborů Flash cookie. Aplikace Flash používá tyto technologie, aby si zapamatovala nastavení, preference a používání podobně jako soubory cookie prohlížeče, ale soubory Flash cookie nejsou řízeny vaším webovým prohlížečem. Informace o tom, jak spravovat nastavení ukládání a soukromí u souborů Flash cookie, naleznete zde.

Sledujeme a shromažďujeme data uživatelů ohledně využívání webů společnosti BELIS a.s. Mezi tyto analytické informace patří datum a čas, nastavení jazyka, chování uživatele (například používané funkce, četnost používání). Společnost BELIS a.s. tato data využívá ke zlepšení kvality a fungování webů, při vývoji a marketingu produktů a funkcí, které budou vám i dalším uživatelům nejlépe vyhovovat, a k rychlému odhalování a opravám případných problémů s využitím.

Zde uvádíme příklad nezávislých poskytovatelů analytických a podobných služeb, které v současné době využíváme:

Analytické služby:

Google: Ke sledování statistik využití webu a demografických údajů, zájmů a chování uživatelů na našem webu využíváme nástroj Google Analytics. V některých mobilních aplikacích využíváme také službu Firebase společnosti Google, která nám pomáhá sledovat efektivitu marketingových kampaní a reklam. Používáme také nástroj Google Search Console, který nám umožňuje zjistit, jakým způsobem se návštěvníci na naše stránky dostávají, a pomáhá nám s optimalizací našeho vyhledávacího nástroje. Podrobnější informace o tom, jak tyto analytické informace můžeme využívat a jak můžete jejich používání regulovat, naleznete zde.
Sociální sítě: Nezávislé sociální sítě, které poskytují interaktivní moduly plug-in nebo funkce sociální sítě (například propojení s účtem služby Facebook nebo Google a vyhledání přátel nebo označení stránky jako To se mi líbí) na webu společsntoi BELIS a.s., mohou používat soubory cookie a další prvky (například web beacony) k získávání údajů o vašem využití webu či aplikací. Využívání těchto údajů třetí stranou se řídí zásadami ochrany soukromí, které jsou k dispozici na webu příslušné sociální sítě. Doporučujeme, abyste si tyto zásady důkladně prostudovali. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookie a další sledovací prvky ke svým vlastním účelům a propojit informace o vašem využívání našeho webu s osobními údaji, které o vás mají. Ze sociálních sítí také můžeme získat analytické údaje, které nám pomohou měřit efektivitu našeho obsahu a reklam na sociálních sítích (například počty zobrazení a kliknutí).

5.      Odkazy, aplikace třetích stran a zásady ochrany soukromí třetích stran

Společnost BELIS a.s. přijímá přiměřená bezpečnostní opatření, která jí pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou.

5.1 Zabezpečení

Společnost BELIS a.s. přijímá přiměřená bezpečnostní opatření, která jí pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou.

5.2 Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence

Naše společnost BELIS a.s. může vaše osobní údaje využívat k zasílání marketingové korespondence (například e-mailů) související s produkty, a to v souladu s nastaveními souhlasu předvoleb e-mailu v zákaznické administraci. Nesdílíme osobní údaje se třetími stranami za účelem zasílání marketingových materiálů těchto třetích stran.

Pokud si nepřejete, aby vám společnost BELIS a.s. marketingové materiály zasílala, upravte si předvolby e-mailu v zákaznické administraci nebo v marketingovém e-mailu od společnosti BELIS a.s. klikněte na odkaz pro odhlášení odběru.

5.3  Zásady týkající se dětí

Naše weby nejsou určeny dětem do 16 let. Žádáme osoby mladších 16 let, aby své osobní údaje u společnosti BELIS a.s. prostřednictvím našich webů nezasílaly. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje týkající se dítěte mladšího 16 let, podnikneme kroky, abychom tyto informace co nejdříve smazali. Pokud máte informace o tom, že web společnosti BELIS a.s. využívá osoba mladší 16 let, kontaktujte nás prosím na adrese belis@belis.eu.

5.4 Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů

Čas od času se může stát, že dojde ke změnám tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, neboť průběžně přidáváme nové produkty a služby, zlepšujeme stávající nabídky a mění se i technologie a příslušné zákony. Údaje o tom, kdy bylo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů naposledy změněno, získáte v popisku „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ v horní části této stránky. Veškeré změny nabývají účinnosti v okamžiku zveřejnění přepracovaného Prohlášení o ochraně osobních údajů na našich příslušných webových stránkách. Upozorníme vás v případě, že budou takové změny věcné, a pokud to budou vyžadovat platné zákony, požádáme o váš souhlas. V souladu s platnými zákony vám bude upozornění zasláno e-mailem nebo bude zveřejněno ve formě oznámení změn na příslušném webu, produktech či aplikacích.

5.5 Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly získány, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů (kromě případů, kdy zákon stanoví delší dobu uchovávání).

6.      Možnosti kontroly, úpravy, aktualizace a odstranění vašich osobních údajů

Společnost BELIS a.s. podniká přiměřené kroky k tomu, abychom zajistili, že osobní údaje, které shromažďujeme, jsou přesné, úplné a aktuální. Můžete si vyžádat přístup ke svým osobním údajům a požádat o to, aby byly chybné nebo nesprávné údaje aktualizovány. Také můžete požádat o smazání Vašich osobních údajů i účtu u společnosti BELIS a.s. Společnost BELIS a.s. bude na Vaši žádost reagovat co nejrychleji v souladu s platnými zákony. Z důvodu vaší ochrany můžeme vyřizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojené s konkrétní e-mailovou adresou, kterou jste použili k zaslání svého požadavku, a v určitých případech musíme před provedením vašeho požadavku ověřit Vaši identitu. Můžeme odmítnout zpracovat žádosti, které porušují soukromí ostatních, jsou velmi nepraktické nebo by od nás vyžadovaly provedení činnosti, kterou platné zákony nepovolují. Mimo to se může stát, že platné zákony vyžadují, abychom určité osobní údaje uchovávali delší dobu za účelem archivace, například záznamy týkající se nákupů kvůli záruce a účetnictví.
 

Společnost BELIS a.s. se snaží, aby její produkty, aplikace a webové stránky byly pro každého uživatele bezpečné. Zabezpečení dat je pro nás velmi důležité. Nabízíme vám základní informace o tom, jakým způsobem se společnost BELIS a.s. stará o bezpečnost dat.

Zásady zodpovědného zacházení s daty společnosti BELIS a.s.

Zabezpečení dat je pro společnost BELIS a.s. prioritou. Pokud se zabýváte kontrolou zabezpečení dat nebo jste zákazníkem společnosti BELIS a.s. a domníváte se, že jste narazili na bezpečnostní problém nebo slabinu, velmi oceníme, pokud nás budete o zjištěných skutečnostech zodpovědným způsobem informovat. Nesnažte se prosím bez oprávnění proniknout k datům a upravovat je a nenarušujte funkci našich produktů, aplikací nebo webů.

Pokud se domníváte, že jste narazili na chybu zabezpečení nebo byste chtěli nahlásit bezpečnostní incident, kontaktujte nás prostřednictvím E-mailu: belis@belis.eu . Zašlete nám podrobný popis daného problému a uveďte e-mailovou adresu, na které bychom vás mohli zastihnout v případě potřeby dalších informací. Budeme se snažit vyřešit tuto záležitost co nejdříve. Vaší snahy o zachování maximálního zabezpečení produktů, aplikací a webů BELIS a.s. si velmi vážíme. Chtěli bychom také poděkovat všem, kteří již bezpečnostní problémy nahlásili.

Často kladené otázky ohledně zabezpečení dat společnosti BELIS a.s.

Jak se společnost BELIS a.s. snaží předcházet bezpečnostním problémům a jak vzniklé problémy řeší?

Společnost BELIS a.s. má speciální tým vybavený celou řadou bezpečnostních nástrojů, s jejichž pomocí nepřetržitě sleduje případné hrozby a chrání před nimi. Bezpečnostní tým úzce spolupracuje s ostatními týmy společnosti BELIS a.s. a společně s nimi usiluje o maximální zabezpečení všech produktů, aplikací i webů. Tento tým také provádí pravidelnou údržbu serverů společnosti BELIS a.s. a aplikuje doporučené opravy a aktualizace operačního systému.

Jak jsou chráněny moje osobní údaje?

Společnost BELIS a.s. používá řadu ochranných systémů, procesů a služeb, jejichž kombinace vytváří pevnou bariéru na ochranu vašich dat. Společnost BELIS a.s. svůj systém zabezpečení neustále kontroluje a snaží se ochranu vašich dat stále zlepšovat.

Žádosti o přístup, opravu či odstranění můžete podávat následovně:

E-mailem: smidakova@belis.eu
Poštou: BELIS a.s., Rudolfovská 111, 37001 České Budějovice